KURSUS

BARNETS SANSEMOTORISKE UDVIKLING

Del 1.

Vi ved det godt – børn skal bevæge sig!

Når vi allerede meget tidligt i barnets liv er opmærksomme på at stimulere dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for trivsel.

Kursus indhold:

-Teoretisk undervisning om labyrintsansen, følesansen, muskel-ledsansen, synssansen, primitive reflekser, grundmotorik og grundlege.

-Hvordan finder vi børnene med sansemotoriske problemer og hvordan stimulerer vi dem?

-Praktiske forløb, der inspirerer til at bruge leg, bevægelse og kropskontakt i det daglige samvær med børn.

Dagene vil være opdelt i teoretiske lektioner først på dagen og i praktiske workshops sidst på dagen.

Kurset afholdes i Holstebro syn og motorik, på Skivevej 124, 7500 Holstebro

​​

I efteråret 2017 afholdes det på følgende datoer: 24/8, 7/9, 21/9, 12/10, 2/11, 23/11. Tilmelding senest den 24. juni 2017.

Kursus pris: 6450,- excl. moms. I Prisen er inkluderet lærebogen ”Grundmotorik, testning og træning” samt et undervisningskompendium.

For yderligere information:

Kontakte os på tlf. 24 65 80 45 eller pr. mail;Klinikken@holstebroSYNogMOTORIK.dk:

Folder (PDF)

Tilmeldingsblanket (tryk her)

Undervisere:

Optometrist motorikkonsulent Lene Frigast har igennem de sidste 16 år udelukkende arbejdet med samsynstræning og motorisk træning i Holstebro syn og motorik.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro