Til dig der er i gang

10 gode råd

I er måske netop gået i gang med et synstræningsforløb, for at afhjælpe nogle af de synsrelaterede problemer Jeres barn har. Der venter jer et betydningsfuldt arbejde i de kommende måneder, men det vil uden tvivl være besværet værd.

Der er hyppigt andre positive følge effekter af synstræningsforløbet. Det opleves ofte som forbedringer i koncentrationsevne, balance, læseevne og sportspræstationer m.m., alle positive sidegevinster ved et bedre fungerende samsyn.

Da de fleste børn og unge mennesker har svært ved at planlægge langsigtet, vil de til tider synes at det er ”kedeligt” eller ”spild af tid” at lave øvelserne. Her er det vigtigt at slå fast, at der skal arbejdes med øvelserne hver dag. I kan ikke forlange, at jeres barn selv skal sørge for at få lavet øvelserne, så det er op til Jer at få det sat i system, og få det passet ind i hverdagen.

10 gode råd til at opnå succes med synstræning / motorisk træning.

  1. Aftal et fast tidspunkt for træningen hver dag, eller aftal efter dagens træning hvornår der skal trænes den efterfølgende dag.

  2. Forsøg at gøre træningstiden til en hyggelig stund med jeres barn. Det kan være sjovt at se, far / mor / søskende heller ikke synes at øvelserne er lette.

  3. Vær positive og udtryk glæde ved at I nu skal i gang med at lege / træne. Jeres holdning til træningen vil smitte af på barnet. Både hvis den er positiv men også hvis den er negativ. Og husk at give udtryk for at I prioriterer træningen højt og lad Jer ikke forstyrre af f.eks telefoner m.m under træningen.

  4. Lav en kort notits i Jeres træningspapir om træningen, når der sker fremskridt med øvelserne. Husk at fortælle barnet hvor meget bedre, det er blevet.

  5. Husk at rose for en god indsats undervejs i øvelserne og efter træningen.

  6. En belønning, når et mål er nået, kan øge barnets motivation. Motivationen er en vigtig faktor for indlæringen.

  7. Synstræning er tidsmæssigt en rigtig god investering i Jeres barns fritid og fremtid. Når forløbet er slut vil lektier og skolearbejde kunne klares hurtigere og der vil være ekstra tid til de sjove ting. Det kan hjælpe lidt på humøret at få at vide, hvis det en dag er lidt tungt at komme igennem øvelserne.

  8. Ring eller send en mail til mig hvis øvelserne er for svære / for lette eller hvis der er noget i øvelserne I er i tvivl om.

  9. Selv store børn skal have en ”cheftræner”, der kan motivere, hjælpe, kontrollere, rose og gøre træningen hyggelig.

  10. Hvis det ikke er muligt at lave 6 øvelser om dagen, er der mulighed for at lave et forløb med mindre hjemmetræning – men det vil naturligvis strække sig over en længere periode og kræve flere lektioner i klinikken.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro