​Indlæringsproblemer?

Visualiseringen hjælper os til at kunne huske og forstå en forklaring i matematik. Skal vi stave et ord, der ikke er lydret, hjælper vores visuelle hukommelse os med at huske billedet af ordet.

Ligeledes er det vigtigt, at man kan flytte øjnene la ngs en linie, for ikke at springe over ord eller

miste læsestedet.

Synsfunktionen

Et godt syn kræver mere end det at kunne se små bogstaver eller billeder tydeligt. Dine øjne skal kunne arbejde sammen – dette kaldes samsyn.

Udholdenheden i fokuseringen er altafgørende for at kunne opretholde skarpt syn ved læsning, således at teksten ikke bliver sløret. Synssansen udvikles trin for trin gennem vores opvækst. Der kan opstå problemer undervejs, som kræver synstræning.​

Visualisering

For at huske og forstå det du ser, og det du læser, er det vigtigt at kunne tænke i billeder – at kunne visualisere.

Synsoptimering

I klinikken foretages der en undersøgelse, hvor eventuelle syns- og sansemotoriske vanskeligheder bliver afdækket. Synsoptimering er

baseret på et individuelt tilpasset træningsprogram, hvor der arbejdes med årsagerne til vanskelighederne. Træning af motorik, øjenmotorik, fokusering og samsyn, visualisering og logisk tænkning vil kunne indgå i programmet.

Synet har mange funktioner og selv om der er konstateret fuldt syn, er det ikke sikkert, at der er kontrolleret for samsynsproblemer.

Oplever du at dit barn:

 • Får hovedpine

 • Oplever dobbeltsyn

 • Lav læsehastighed

 • Mister læsested

 • Bytter om på b/d

 • Læser småord bagfra

 • Har unormal læseafstand

 • Springer over ord i teksten

 • Gnider sig i øjnene ved læsning

 • Ser teksten utydeligt

 • Mister koncentration

 • Har lav udholdenhed ved læsning

 • Undgår læsning

 • Har problemer med at huske det læste

 • Har problemer med at gribe bolde

 • Har behov for meget voksenstøtte ved lektielæsning

Anbefales det at du får dit barn undersøgt af en optimetrist

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro