Sansemotorik

De sanser, der har den største betydning for barnets motoriske udvikling er:

labyrintsansen, følesansen, muskel/ledsansen og synssansen.

God grundmotorik

Hvis vi allerede meget tidligt i barnets liv er opmærksomme på at stimulere dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring og koncentrationsevne.

Sanserne

Et velfungerende sanseapparat og veludviklede reflekser er afgørende for at barnet følger de normale motoriske udviklingstrin, som at løfte hovedet, trille, krybe og kravle. Selv små forstyrrelser i sanserne og/eller sansernes samarbejde, kaldet sanseintegration kan have stor indflydelse på barnets motoriske udvikling.

Synet

Synssansen er på arbejde, når vi skal gribe en bold, orientere os i forhold til omgivelserne og vurdere afstande. Synssansen har senere altafgørende betydning for indlæringen, ikke mindst fordi størstedelen af undervisningen i skolen er visuel.

Uden gode øjenbevægelser og et stabilt samsyn vil barnet f.eks. miste læsestedet, gentage eller springe linier over.

Oplever du at dit barn:

 • Har dårlig balance
 • Virker klodset
 • Har for højt / for lavt aktivitetsniveau
 • Er let at aflede
 • Hyppigt kommer i konflikter
 • Afviser aktiv leg
 • Har lav udholdenhed
 • Har nedsat koncentrationsevne
 • Bliver køresyg
 • Har svært ved sortering af sanseindtryk
 • Har nedsat tolerance for berøring
 • Ikke kan lide svingture
 • Er sen til at cykle
 • Har svært at gribe bolde
 • Har indlæringsproblemer

Anbefales det at du får foretaget en sansemotorisk undersøgelse af dit barn

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro