​Synsoptimering ​

Et synsproblem opstår som en konsekvens af manglende udvikling af synsfunktionen, men kan også erhverves senere i livet, som følge af:

 • Længerevarende nærarbejde som læsning og computerarbejde
 • Hovedtraumer
 • Piskesmældslæssioner m.m.

Samsyn

Et godt syn kræver mere end skarpt syn. Dine øjne skal kunne arbejde sammen - dette kaldes samsyn.

Oplever du:

 • hovedpine
 • dobbeltsyn
 • sløret syn
 • at miste læsested
 • svimmelhed
 • øjentræthed ved læsning, computer, tv, bilkørsel
 • manglende koncentration ved nærarebjde
 • problemer med at huske det læste

Anbefales det at du får foretaget en synsundersøgelse af en optometrist.

Fokusering

Fokusering er øjnenes evne til at stille skarpt. Vi skal kunne fokusere i alle afstande, skifte fokus fra nær til fjern eller omvendt og fokuseringen skal være udholdende således, at vi kan læse i længere tid.

Kan øjet ikke fokusere, vil det kunne medføre sløret syn, træthed i øjnene, hovedpine, manglende koncentration og udholdenhed ved nærarbejde.

Øjenbevægelser skal være præcise og koordinerede

Øjets bevægelser foregår hele tiden for at få det bedste synsmæssige input til hjernen, der henter op mod 80% af vores input fra omverden via synet.

Derfor er det vigtigt, at øjnenes bevægelser og koordination er præcise. 

Dårlige øjenbevægelser kan medføre langsom læsehastighed, der springes i linierne, teksten læses flere gange og læsning opgives.

Synsoptimering

I klinikken undersøges blandt andet øjnenes samarbejde, samsynet, der evalueres på øjenbevægelser samt øjets evne til at stille skarpt.

Synsoptimering er baseret på et individuelt tilpasset træningsprogram, hvor der arbejdes med årsagerne til problemerne. Træning af øjenmotorik, visuelle funktioner og visualisering vil kunne indgå i programmet.

Synet har mange funktioner og selv om der konstateret fuldt syn, er det ikke sikkert at der er kontrolleret for samsynsproblemer.​

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro