Priser pr. 1. okt. 2017

Forundersøgelse (6-99 år)

Vi tilbyder ved den første undersøgelse en gennemgang af flere synsmæssige færdigheder og tests for at fastslå, om øjengener, hovedpine, læse- eller indlæringsproblemer har syns- og udviklingsmæssige årsager. Ved afslutningen modtager klienten resultatet af forundersøgelsen på skrift. Varighed ca. 55 min.

Pris kr. 800,-

Sansemotorisk undersøgelse 0-5 år.

Der foretages en vurdering af barnets sansemotorik. Hvis vi er opmærksomme på at stimulere barnets sansemotorik, kan vi være med til at give barnet en god motorik, gode kropslige erfaringer og dermed et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring og koncentrationsevne. Varighed ca. 55 min. 

Pris kr. 800,-

Forundersøgelse ved rehabilitering

Vi tilbyder ved den første undersøgelse en gennemgang af synsmæssige færdigheder for at fastslå om synsgener har årsag i nedsat synfelt, begrænsning i øjnenes bevægelighed, fokusering eller konvergens efter traume. Ved afslutning modtager klient resultatet af undersøgelsen på skrift. Varighed ca. 2 lektioner af 1 times varighed. 

Pris 1600,-

Træningsopstart (dog ikke efter rehabilitering eller sansemotorisk undersøgelse).

Det individuelle træningsforløb indledes med en dyberegående vurdering af sansemotorik, syn samt visuelperception. Der udarbejdes et individuelt træningsprogram som danner grundlag for styringen af træningsforløbet. Ved undersøgelsen udleveres en udstyrspakke med det nødvendige udstyr og der instrueres i de første øvelser. Ligeledes fremsendes efterfølgende resultaterne af undersøgelsen pr. mail.Varighed ca. 1½. 

Pris kr. 1400.-

Træningslektion

Resultater opnås gennem en daglig træningsindsats i hjemmet, med vejledning i klinikken hver 3. – 4. uge. Hver træningslektion i klinikken indeholder kontrol af hjemmeøvelser samt ny instruktion, varighed ca. 55 min. 

Pris pr. lektion: kr. 800,-

Foredrag og kurser.

Vi sammensætter foredraget efter jeres ønsker, eksempelvis; et forældremøde i institutionen/skolen eller en pædagogiskdag. Kontakt klinikken for yderligere information. 

Pris pr. undervisnings lektion kr. 2100,-

AFBUD.

Der meldes afbud pr. mail. Ved afbud senere end dagen før eller ved udeblivelse opkræves gebyr kr. 400,- pr. gang. Afbud ved sygdom skal mailes senest om morgenen inden kl. 8.00. 

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro