Priser pr. november 2021

Forundersøgelse (6-99 år)

Vi tilbyder ved den første undersøgelse en gennemgang af flere synsmæssige færdigheder som styring og koordinering af øjenbevægelser, fokuseringsevne og samsyn for at fastslå, om øjengener, hovedpine, læse- eller indlæringsproblemer har synsmæssige årsager. Ved afslutningen modtager klienten resultatet af forundersøgelsen på skrift. Varighed ca. 60 min. incl. Journal skrivning. Pris kr. 950,-

Sansemotorisk undersøgelse 0-6 år.

Der foretages en vurdering af barnets sansemotorik. Hvis vi er opmærksomme på at stimulere barnets sansemotorik, kan vi være med til at give barnet en god motorik, gode kropslige erfaringer og dermed et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring og koncentrationsevne. Varighed ca. 60 min. Pris kr. 800,-

Neurooptometrisk rehabilitering

Vi tilbyder ved den første undersøgelse en gennemgang af synsmæssige færdigheder for at fastslå om synsgener har årsag i nedsat synfelt, begrænsning i øjnenes bevægelighed, fokusering eller konvergens efter traume. Ved afslutning modtager klienten resultatet af undersøgelsen på skrift. Varighed ca. 2 lektioner af 1 times varighed. Pris kr. 2400,-

​​​

Træningslektion

Resultater opnås gennem en daglig træningsindsats i hjemmet, med vejledning i klinikken hver 3. uge. Hver træningslektion i klinikken indeholder kontrol af hjemmeøvelser samt ny instruktion, varighed ca. 60 min. incl. Journal skrivning. Pris pr. lektion kr. 900,-. Træningslektion kan tilbydes som telefonkonsultation, facetime eller skype til samme pris.

​​

Træningsmaterialer

Personlige træningsmaterialer udleveres løbende under træningsforløbet og vil bestå af en øjeklap, en bold i snor, 2 forskellige snore med perler samt træningsark til printning. Andet træningsudstyr vil blive udlånt af klinikken. Pris kr. 300,- afregnes ved første lektion.

EYEBAB

En elektronisk træningsplatform som giver adgang til målrettede trænings-Apps. EYEBAB giver mulighed for en optimal hjemmetræning, så der er maksimalt udbytte af synstræningen. Pris fra kr. 1000,- til kr. 1500,-.

AFBUD.

Ved ændring af tider skal det ske seneste 2 arbejdsdage inden konsultationen. Ved sygdom skal der sendes afbud pr. mail eller sms senest kl. 7.30 samme dag. Ved senere afbud eller ved udeblivelse opkræves gebyr kr. 450,- pr. gang.

Såfremt der er behov for yderligere skriftlige status undervejs i træningsforløbet eller skriftlig udredning vedr. evt. funktionel synsnedsættelse eller samsynsproblemer udføres dette efter aftale. Pris: 400,-. Journal honorar vedr. fremsendelse af kopi journal til forsikring, advokat eller lign. Pris 250,-

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro