3-D syn

Mange har oplevet glæden ved 3-D film, med deres flotte og medinddragende gengivelsen af verden.

Andre kan slet ikke opleve 3-D effekten, det kan være at de har en nedsat samsynsfunktion, skelen eller manglende syn på det ene øje.
For at få fuldt udbytte af at se 3-D film skal dit stereosyn (dybdesyn) fungere optimalt.

18% af os oplever ”3-D syge” når vi ser 3-D film.
”3-D syge” kendetegnes ved at man oplever svimmelhed, kvalme, hovedpine og synsforstyrrelser og problemerne kan for nogle stå på i timer efter forestillingen.

Problemerne opstår da synssansen er på overarbejde og der opstår desorientering.

- Dybdevirkningen i filmen tvinger øjnene til at konvergere (dreje sammen) i frem og tilbage spring for at indstille øjenakserne korrekt – ligesom i den normale 3-dimentionale verden. Men i filmen skal fokuseringen, som stiller skarpt på billedet forblive i samme plan, nemlig på lærredet. I den virkelige verden er det langt lettere, der skal fokuseringen blot følge øjendrejningen.​

- Når vi laver noget, der for øjnene ligner bevægelse, men hvor kroppen ikke bevæges opstår der konflikt mellem de signaler der kommer til balancecenteret. Vi oplever det også når vi sidder og læser i bilen

Gode råd til at få en god oplevelse med 3-D film:

  • Overvej hvor du skal side i biografen.
    Er du tæt på lærredet, så bliver du inddraget i begivenhederne og du får mest muligt udbytte af 3-D effekten….Men der er også større risiko for at du kan opleve ubehag og så må du rykke bagud i salen.

  • Akut hjælp! Bliver du dårlig tilpas undervejs i filmen, så luk det ene øje – men behold 3D brillerne på!

  • Bliver du dårlig tilpas og får udtalt hovedpine efter at have set 3-D film bør du opsøge en optometrist for at få undersøgt dit samsyn.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro