Sansemotorisk træning

​En god balance er altafgørende for at barnet kan udvikle sig optimalt motorisk. Det kræver en god balance at løbe med et flot svæv. Det kræver en god balance at sidde stille, modtage og behandle indtryk for synssansen, som barnet skal i skolen. En god balance er afhængig af de 4 primære sanser; labyrintsansen (vestibulærsansen), følesansen (taktilsansen), muskel ledsansen (kinæsthesisansen) og synssansen.

Er sanserne ikke velfungerende skal barnet bruge for meget opmærksomhed på at holde balancen både når det er i bevægelse og når det er stille siddende.

At synssansen hjælper dig med at holde balancen mærker du, hvis du stiller dig på et ben og derefter lukker øjnene.

Nedenfor kan der søges yderligere information om de komponenter i barnets motorik der bliver testet.

Klik herunder for mere information:

Labyrintsans

Følesans (taktilsans)

Muskel ledsans

Synsansen

Koordination og krydsbevægelser

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro