Koordination og krydsbevægelser

Næsten alt hvad vi foretager os kræver en god koordination af kroppens to halvdele og dermed et godt samarbejde mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Manglende samarbejde mellem hjernehalvdelene har betydning for udvikling af krydsbevægelser som; kravl og klatren, at kaste bolde samt balancen i gang og løb.

Det har også stor betydning for samsyn og at øjnene kan følge en tekstlinie ved læsning. Man siger da også at den ultimative hjernebjælke øvelse er at læse og skrive.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro