​Primitive reflekser

For at overleve er det nyfødte barn udstyret med at sæt af primitive reflekser, som er af stor betydning for barnets overlevelse i de første uger. De er igangsættende og styrende for mange bevægelsesmønstre som at trille fra mave til ryg og for at komme op på alle 4 i kravle stilling. Reflekserne danner derved erfaringsgrundlag for muskulær kontrol.

Det kan være et problem, hvis de tidlige reflekser ikke er aktive på det rette tidspunkt, men det kan være et lige så stort problem, hvis refleksen ikke er hæmmet, når der ikke er brug for dem længere. Manglende hæmning af primitive reflekser har stor betydning for barnets videre motoriske udvikling.

Typiske problemer ved manglende hæmning af reflekserne kan være:

  • Manglende hovedløft eller dårlig hovedkontrol.
  • Svært at spise pænt.
  • At barnet går på tæer.
  • Svært at lære at cykle.
  • Koordinationsproblemer.
  • Barnet sidder uroligt ved læsning.
  • Skriver bogstaverne i uens retning og størrelse og vanskeligt at holde dem på linien.
  • Umodent skrivegreb.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro