Synsansen

​Synssansen er vores dominerende sans. Sanseorganerne - øjnene – sender sanse beskeder til synscenteret i hjernen.

Synssansens vigtigste opgave er at give os svar på HVOR? og HVAD/HVEM?

Registrering af bevægelse, objekters placering og perspektiv sammenkørt med tidligere erfaringer, giver os svaret på HVOR? – Men at vi når frem til den rette konklusion er afhængig af de erfaringer vi har gjort via vores sansemotorik – Vi har lært noget om perspektiv, rum og afstande ved at bevæge os rundt i rummet.

Genkendelse af genstande, personer og symboler sammenkørt med tidligere erfaringer giver os svaret på HVAD/HVEM? – At når frem til den rette konklusion er igen afhængig af tidligere erfaringer.

​For små børn er det ikke nok at se på tingene, de vil også røre tingene. Vi siger at de ser med fingrene. De har endnu brug for informationer både fra synssansen og følesansen for at kunne afgøre HVAD?

Når vi starter i skolen skal vi gerne være i stand til udelukkende via synssansen at få svaret på HVAD?

Problemer med synssansen kan vises sig på mange måder det kan være motorisk eller indlæring eller koncentrationsproblemer.

Få mere information via linket på forsiden: Få yderligere information

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro