Synstræning

Synstræning er..

- svaret på udfordringer med samsyn, indlæring og motorik!

Synstræning er en metode til at udvikle og opøve motoriske og synsmæssige færdigheder.

Ved løbende efteruddannelse holdes metoden up to date med den seneste viden i spændingsfeltet mellem optometri og motorik.

I klinikken er der mange års erfaring i at diagnosticere og optimere på syn og sansemotorik.

Ved målrettet individuel træning oplevesder gode resultater igennem stimulering og træning af sansemotorik, koordinering af blandt andet øjen- og krydsbevægelser samt samsyn og fokusering.

"Syn og motorik ændrer dine muligheder i arbejde, skole og fritid"

Når I besøger klinikken vil der altid blive foretaget en forundersøgelse af synsfunktionen og eller af motorikken. Det vurderes om du eller dit barn vil kunne få gavn af at indgå i et træningsforløb.

Træningen er baseret på individuelt tilpassede programmer, hvor der arbejdes hen imod at opnå en alderssvarende funktion. Vi tester og træner både børnehavebørn, førskolebørn, skolebørn og voksne.

Øvelserne gennemgås i klinikken og trænes i hjemmet. For at få det optimale udbytte af træningen forventes det at der trænes dagligt i 20 - 25 min. 6 dage om ugen.

Syn og motorik kan genoptrænes uanset alder!

For yderligere information - kontakt klinikken.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro