KURSUS

BARNETS SANSEMOTORISKE UDVIKLING

Del 1.

Vi ved det godt – børn skal bevæge sig!

Når vi allerede meget tidligt i barnets liv er opmærksomme på at stimulere dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for trivsel.

Kursus indhold:

-Teoretisk undervisning om labyrintsansen, følesansen, muskel-ledsansen, synssansen, primitive reflekser, grundmotorik og grundlege.

-Hvordan finder vi børnene med sansemotoriske problemer og hvordan stimulerer vi dem?

-Praktiske forløb, der inspirerer til at bruge leg, bevægelse og kropskontakt i det daglige samvær med børn.

Dagene vil være opdelt i teoretiske lektioner først på dagen og i praktiske workshops sidst på dagen.

Kurset afholdes igen i efteråret 2019.

Få mere information om kurset (tryk her) eller kontakt klinikken pr. mail eller telefon. Tilmeldingsblanket Sansemotorisk kursus, Modul 1 (tryk her)

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro