Temadag 2019​

Torsdag den 14. marts​

Sansemotorik - spisning og sprog

​Kom og vær med når Ergoterapeut Hanne Bundgaard deler ud ad sin mange års erfaring i arbejdet med børn indenfor sansemotorik- spisning og sprog.

Hanne har i mange år deltaget i det tværfaglige arbejde i det tidligere Oralmotorisk Team i Herning Kommune og har løbende specialiseret sig i mundens motorik ved spisning, udtale og ved udviklingsforstyrrelser.

Hanne vil på denne temadag tage afsæt i emner som;

  • Sammenhæng mellem krop og mund. FUP eller FAKTA!
  • Form og funktion, herunder anatomiske forhold i mund og svælg
  • Sanserne og spisning, herunder den spisemæssige udvikling 0-2 år.
  • Eksempler på oralmotoriske vanskeligheder
  • Motorisk udfordring med udtale

Dagen vil veksle mellem teorioplæg, praktiske aktiviteter og dialog.

​Temadagen vil blive afholdt torsdag den 14. marts på PLEXUS Idom-Råsted, Idomlundvej 23A, Idom, 7500 Holstebro.

Vi starter kl. 9.00 med kaffe/the og med brød. Der vil serveres en let frokost og om eftermiddagen vil der være kaffe/the med kage. Vi slutter af kl. 15.30. 

​Tilmelding skal ske via vedhæftede kupon, senest den 28. februar 2019 . 

Pris: kr. 1175,- excl. Moms.

Tilmelding her >>

Jeg håber at se mange af jer til en spændende Temadag.

Venlig hilsen

Lene Frigast

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro