​Synsproblemer er måske årsag til læsevanskeligheder

​​Lokalavisen Lemvig, tirsdag d. 3. februar 2004

Af A.P. Christensen

-En forudsætning for at læseprocessen går i gang er at man ikke blot har et godt syn men også at øjnene arbejder sammen. Hvis man har samsynsproblemer, hjælper det med systematisk træning, men det er ingen mirakelkur, men derimod hårdt arbejde over lang tid, siger autoriseret optiker Lene Frigast, der er indehaver af Holstebro syns- og Motorikklinik.

Der kan være mange årsager til, at det kniber med at lære at læse. Men det er en forudsætning for, at læseprocessen kan gå i gang, at de nødvendige værktøjer er til stede og er udviklet hos barnet.

Et vigtigt værktøj er synet – og det er ikke nok, at man ser godt, så man kan se de små bogstaver eller ordbilleder. Øjnene skal kunne arbejde sammen. Dette samarbejde kaldes samsyn og er i sig selv en kompliceret proces, der involverer de mange små muskler, som styrer øjenbevægelserne.

-Synssansen udvikles normalt trin for trin gennem opvæksten og de aktiviteter, man deltager i. Det er f.eks. legen derhjemme eller i institutionen. Af en eller anden grund, som man ikke kender, sker denne udvikling ikke hos alle børn, og har man samsynsproblemer, så kan de afhjælpes gennem forskellige træningsøvelser. Nogle børn har udover samsynsproblemer også generelle motoriske vanskeligheder, men fælles for disse er, at systematisk træning giver resultater. Der findes ingen mirakler, men det er hårdt arbejde hver dag – for både børn og forældre, siger Lene Frigast, der er med i en gruppe af optikere, som har specialiseret sig i at undersøge og stimulere synsfunktionen.

​​

Træningen hjælper Kim og Malene

Kim og Malene Vick fra Nørre Nissum fik i august 2002 konstateret samsynsproblemer ved et besøg hos Lene Frigast – og siden er det gået fremad med læseprocessen efter en stor indsats med den daglige træning af øjenmotorikken.

Kim er i dag 18 år og går på Teknisk Skole i Holstebro i forbindelse med sin uddannelse som tømrer.

-Det var da ikke sjovt at få læse-lektier for i skolen. Og jeg kunne ikke drømme om selv at læse en bog, fordi det var svært, fortæller Kim, der nu er i fuld gang med at læse de gode ungdomsbøger som alle kammeraterne har været igennem.

Malene er 15 år og går i 9. klasse på Nørre Nissum skole – og læsevanskelighederne gav tit hovedpine og koncentrationsproblemer. – Vi opdagede ved skolestarten, at Kim og Malene ikke kunne læse som deres klassekammerater. Det er klart, at vi ikke har haft det godt med at have fået at vide at de begge var ordblinde. Lektielæsning til daglig var et problem, for som forældre havde vi jo så også lektier for. Når vi træder frem er det ikke, fordi vi vil kritisere hverken specialundervisningen eller børnenes skolegang i almindelighed. Vi vil bare gerne gøre opmærksom på, at nogle børns læsevanskeligheder stammer fra samsynsproblemer – og det kan der gøres noget ved, siger Lone og Torben Vick.

​​

Skal automatiseres

-For begge børns vedkommende var der tale om samsynsproblemer, og Malenes problem var det største. Indenfor en afstand af 1,20 meter så hun dobbelt. For Kims vedkommende var det ”kun” indenfor 18 cm. Dobbeltsynet svarer til, at man lægger to sider med samme tekst lidt forskudover hinanden. Når verden ser sådan ud, så er det klart, at det bliver svært at skelne bogstaver, at følge linieskift osv., forklarer Lene Frigast.

-Jeg troede bare, at det var sådan for alle børn, fortæller Malene, der endnu mangler noget i sin træning, før alle øjenbevægelserne er automatiserede og dermed ligger på rygraden.

-For at automatisere bevægelserne skal man træne mellem en halv og en hel time om hver dag, og man skal igennem en lang række øvelser, før ”værktøjet” er i orden. Det kræver en cheftræner at gennemføre denne træning systematisk, og det er ofte forældrene, der påtager sig dette job, siger Lene Frigast.

Både Kim og Malene er i gang med at indhente det forsømte, og både de to søskende og deres forældre er glade for, at de ved et tilfælde læste om samsynsproblemer i en avis.

Forebyggelse er vigtig

Der er ingen offentligt tilskud til konsultationerne hos Lene Frigast, som gennem forskellige tests kan konstatere, om træningen hjælper – om samsynsproblemerne reduceres.

-For mig var det ideelle, at man testede alle børn ved skolestarten i offentlig regi. Det er lettere at forebyggeproblemerne ved at sætte tidligt ind med træningen, der jo fint kan have præg af leg, når børnene er 5-6 år gamle. Nye undersøgelser viser, at ca. halvdelen af de børn, der har læsevanskeligheder, også har samsynsproblemer. I dag er det utroligt vigtigt, at man kan læse for at følge med og f.eks. få en uddannelse, siger Lene Frigast.

- Det er rart at få at vide, hvorfor vi har problemer med at læse. Og det er rart at mærke, at træningen hjælper – selv om det mange gange har været træls, slutter de to søskende Vick fra Nørre Nissum.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro