Faglige artikler om fokusering, motorik, og indlæring

(Klik på overskrifterne for at læse mere)

Hovedpine og sløret syn ved læsning kan afhjælpes med synstræning!

Hovedpine og sløret syn ved læsning kan afhjælpes med synstræning!
Svensk forskning på universitetet i Göteborg viser at 25% af de 9-13-årige børn ikke kan fokusere tilstrækkeligt i forhold til deres alder. Forskningsresultaterne viser også at disse børn får stigende gener ved læsning som; øjentræthed, hovedpine, svie i øjnene og sløret syn. Det er ved forskningen påvist at generne forsvinder ved hjælp af synstræning.

Forbedring af synet hos voksne med amblyopi (dovent øje)

I Danmark betragtes det som en ”tabt sag” hvis et dovent øje ikke behandles inden 6-8 års alderen. Amerikanske undersøgelser viser dog at træning af synet på et dovent øje også godt kan lade sig gøre hos teenager og voksne.

Læs mere her >>

Sammenhæng mellem konvergensevne og koncentration

Tværfagligt samarbejde mellem en dansk øjenlæge og optiker, redegør for virkningen af samsynstræning. I undersøgelsen, hvor man har undersøgt børn med konvergensproblemer (som er et samsynsproblem), fremhæves symptomer som nedsat koncentrationsevne og hovedpine ved nær arbejde.

Læs mere om synstræning og resultaterne med synstræning på wowvision.typepad.com/the_wow_vision.../converge

Du husker mindre og læser dårligere på en skærm.

Det er blevet mere og mere almindeligt at downloade e-bøger og læse tekster på sin Kindle eller Ipad. Men flere tidligere studier, som viser, at de små skærme ikke er gode til dyb og varig indlæring, bakken.

Computeren gør børn til dårligere læsere.

Svenske og amerikanske børns læsefærdigheder er faldet i takt med, at de bruger mere fritid foran computeren. Danske børns læsefærdigheder er kommet på niveau med svenske børns.

The Bunkeflo project

Et svensk forskningsprojekt i byen Bunkeflo, hvor alle 6-10 årige skolebørn har haft en times daglig idræt viser ikke blot, at børnene har fået en bedre motorik, den dokumenterer også, at koncentrationsevnen er blevet forbedret, og at deres skolekundskaber er klart bedre.(se ogsåwww.mugi.se

Motorikken halter hos rollingerne.

Allerede i 8-ugers alderen viser hvert 10 barn 10. barn tegn problemer med sansemotorikken. Træning hjælper, viser ny dansk undersøgelse. (vedhæftede billede fra 0010-0015 indsættes )

Kravl kryb og læs

Krydsbevægelser og koordineringsøvelser udvikler de områder i hjernen, som børn bruger, når de skal lære at læse.

Hvad der er godt for kroppen er også godt for "knoppen".

"Alle både danske og udenlandske undersøgelser peger på, at fysisk aktive børn specielt i førskole- og skolestartsalderen har lettere ved at lære". "Det der sker, når børn bruger deres kroppe og sanser meget aktivt er, at de så at sige automatiserer deres bevægelser, så de kan rette al deres opmærksomhed og koncentration mod det at sanse, opleve og lære - blandt andet matematik og dansk i skolen." (Mogens Hansen, Professor ved Institut for Pædagogisk Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Politikken sætter indlæringsgevinst med motorik på dagsordenen:

Børn bevæger sig for lidt og forkert. Men med øget opmærksomhed og lidt handling er der gode udviklingsmuligheder og sejre i vente for børn med motoriske vanskeligheder

Sally Blythe

"Neurologisk dysfunktion en signifikant faktor ved børn med ordblindhed". Engelsk undersøgelse af Sally Blythe fra The Institute for Neuro-Physiological Psychology.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro