En mors dagbog under træningsforløbet.

Ved læsning og lektie læsning sidder Torben uroligt og ukoncentreret. Skiftevis den ene og den anden hånd støtter hovedet, han kigger hurtigt ud af vinduet, hen på skabene eller noget andet. Bogmærket eller fingeren ”mister” nemt retning eller stedet/linien/ordet. Han gaber mange gange og siger; ”åh, jeg er så træt”. Han forstyrres nemt og bliver let sur. Disse symptomer viser sig hurtigt (efter maks. 2-5 min). I skolen sidder Torben roligt – man ser kun at han læser/skriver meget langsomt. Jo mere vi presser med læsning/lektier herhjemme jo større bliver konflikterne og jo mere massiv bliver modstanden og de dårlige vibrationer. Af og til undgår vi lektierne så længe som muligt.

Den 03.10.02 ( efter ca. 2 mdr. med synstræning) laver Torben en hel side med regnestykker (x og -) på ca. en halv time. Vi har ikke den sædvanlige konflikt og Torben bliver ved matematikken, til det er færdigt.

Den 05.10.2002 kommer Torben hjem fra cricket tager sin skoletaske på eget initiativ og går ind og laver matematik aflevering. Han laver det hele, kun afbrudt af frokost. Den effektive tid er ca. 1½ time - mod flere timer og flere kampe, før vi startede med synstræning.

Den 24.10.2002 Torben læser første gang højt for mig, siden vi er startet med synstræning. Han læser ca. ½ time af uddrag fra Anne Franks Dagbog (fra 5. kl. dansk bog).

Han sidder stille, ret op og ned, venstre pegefinger viser den linie, han er kommet til, og han læser langsomt, med få fejl og jævnt og sikkert. Efter ½ time snakker vi om, hvordan det er gået. Han er genert men meget tydeligt glad og han siger: ”det var faktisk ikke så svært – åh nej det skulle jeg ikke have sagt, så skal jeg jo selv til at læse. Torben har fået en kæmpe sejr og er meget glad.

Den 31.10.2002 bliver Torben testet af skolepsykologen. Torben staver godt og læser godt, men er meget langsom (som 1. halvdel af 3. kl. trin (går i 5. k.)). Han laver ikke flere fejl end andre.

Motorisk er Torben for god til yderligere undersøgelse.

Vi har trænet balance til mindst lige så god som min, og medbevægelserne er væk.

Jeg oplever det, som om skolepsykologen tillægger vores motivation og indstilling til ”tingene” ligeså stor betydning, om ikke større, for den fremgang, vi har mærket med læsning og lektier.

Han siger motorikken kan trænes.

04.11.2002 lektierne går uhyggeligt langsomt. Torben skal skrive meget og skal ofte ”skubbes” i gang. Træningen går også trægt.

Træningen går stadigvæk trægt. Torben har ikke stor lyst til at træne, men han vil bestemt heller ikke holde op – han har mærket, at det hjælper. Hvis jeg berører muligheden for at holde, hvis han ikke vil træne eller samarbejde, bliver han vred og ked af det og siger: ”så vil du jo ikke hav, at jeg skal kunne læse”.

Jeg kan ikke engang motivere ham ved at snakke om at slå rekorder hos Lene Frigast igen.

Torben har været syg hvilket har været med til at sinke udviklingen.

Den 31.01.2003, Torben har igen været syg, stadigvæk kun lille udvikling og motivation til træning. Torben læser dog bedre og kan klare mindre skrift. Han skriver også bedre og pænere.

Den 24.02.2003. Det går fremad igen. Træningen går bedre. Torben læser hurtigere og bedre, og han skriver hurtigere og bedre. Han ser nu indholdet af det skrevne / formulerede. Han forstår bedre, det han læser. Han går selv videre til næste sætning/afsnit.

Den 24.03.2003. Vi har til fulde nået det mål, vi havde sat som mindste mål: at undgå konflikt ved lektie læsning.

Torben har somme tider lavet lektier eller går i gang med det samme, når han bliver spurgt, om han har lektier for.

Han har ikke så mange lektier som tidligere, fordi han når meget mere i skolen. Tempoet er blevet betydeligt bedre.

Ved staveord har han nået 13-15 sætninger i skolen. De sidste 10-12 sætninger når han at skrive derhjemme på ca. 7 min. I starten af 5. kl. ville han have nået maks. 3 sætninger i skolen, de resterende kunne nemt tage 2 timer med megen hjælp.

En matematik prøve udarbejdet for 5. kl. af undervisningsministeriet (landsdækkende) nåede Torben nemt på den givne tid. Han mener selv, at han kun havde nået 4-5 stykker, hvis prøven var tilegnet starten af 5. kl. Torben havde 1 fejl, hvilket svarer til det forventede.

Vedr.: elevsamtale den 09.04.03:

Lærerne sporer fremgang/udvikling

Matematik: har mere tempo, mangler dog stadig lidt.

Engelsk: fremgang, mangler lidt tempo. Er bedre til udtale, tør mere.

Dansk: ser en god udvikling inde for alle områder. I aug. Fik læreren lov at se lidt ned i ”godteposen” (en stor en) nu kan Torben selv finde på at tage den frem.

”Det er godt, at vi træner, for Torben har ikke fået den hjælp, han havde behov for”

Torben er mere dynamisk, hurtigere til at omskifte sig, bedre til at udtrykke sig og gør det hurtigere – uden lang tids tænkepause.

​Firmanavn & adresse

​Holstebro Syn og Motorik

Skivevej 124

7500 Holstebro